Loading...

Bli bättre på att skapa tillväxt och lönsamhet

Som aktör i besöksnäringen har du utmärkta möjligheter att erbjuda bra och intressanta produkter till besökaren. Men att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamhet i verksamheten kan vara en utmaning. Det är många och avgörande beslut som ska fattas i en verksamhet och vikten av helhetssynen på hur olika beslut påverkar varandra och ett planerat agerande är avgörande för att lyckas.

Inspirator är utvecklat av SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige utifrån besöksnäringens egna behov och villkor.

Om inspirator

INSPIRATOR är en effektiv, praktiskt inriktad och verklighetsbaserad simulering för dig som arbetar inom besöksnäringen och som vill utveckla affärsmannaskapet och förmågan till helhetsyn på en verksamhet.

Affärsmannaskap

INSPIRATOR ger dig som deltagare möjlighet att, i en realistisk affärsmiljö, planera och genomföra affärsbeslut och direkt se konsekvenserna av dessa beslut. Alla verkliga parametrar ingår: en rad beslut ska tas när det gäller finansiering, prissättning, marknadsföring, kundvård, personalfrågor, etc. I företagsspelet fokuserar vi på:
 • Affärsmannaskap
 • Värdskap
 • Hållbar utveckling (ekonomisk)
 • Helhetssyn på affärer
 • Tolkning och strukturering av information
 • Beslutsfattande under osäkerhet

Effektiv utveckling

Inspirator är en kombination av simulering, föreläsningar, handledning och erfarenhetsutbyte som under endast en eller två sammanhängande dagar ger dig unik möjlighet att pröva och misslyckas, utan att det kostar. Tillsammans med 3-4 personer får du uppgiften att utveckla och skapa en lönsam verksamhet. Spelet leds av en professionell spelledare med erfarenhet från affärslivet, besöksnäringen och utbildningsbranchen. Simuleringen kompletteras med "teaching points" som är spelrelaterade eller branchrelaterade utifrån behov.

För dig i besöksnäringen

Inspirator är utvecklat utifrån besöksnäringens egna behov och villkor och vänder sig till dig som behöver en helhetsyn på hur man driver en lönsam verksamhet med hög kundnöjdhet inom besöksnäringen. Miljön i företagsspelet är en campinganläggning men grunderna i affärsmannaskap är desamma oavsett vilken verksamhet du verkar inom.
Få en helhetssyn på affärer
Utveckla ditt affärsmannaskap
Skapa hållbar ekonomisk utveckling
Fatta beslut under press

Anmälan

Vi återkommer inom kort med nytt datum.

Anordna ett eget spel

Är du eller din verksamhet intresserad av att anordna ett företagsspel? Vi hjälper dig att förbereda och skapa bra förutsättningar för ett lyckat event. Dessutom hjälper vi dig med duktiga spelledare och föreläsare.

Simulering

Inspirator bygger på en webbaserad simulering där du direkt kan se och analysera konsekvenserna av dina affärsbeslut.

Handledning

Företagsspelet leds av en spelledare som har unik insyn i hur spelet är konstruerat. Spelledaren finns hela tiden till hands för frågor och ger råd. Spelledare ingår när du köper ett spel. Mot slutet av företagsspelet går vi igenom resultaten och jämför hur de olika bolagen lyckats. Vi stöttar i analysen och håller i diskussionen efter spelet är avslutat.

Mini-föreläsningar

Varje företagsspel innehåller miniföreläsningar som är direktknutna till specifika faser i affärssimuleringen. När du köper spel från oss ingår föreläsare med mångårig erfarenhet av affärsmannaskap.

Om oss

En kritisk framgångsfaktor för besöksnäringen är företagens förmåga att skapa tillväxt och lönsamhet.

Som aktör finns möjligheter att erbjuda bra och intressanta produkter till besökaren. Men att skapa en ekonomiskt hållbar lönsamheti verksamheten kan vara en utmaning. Det är många och avgörandebeslut som ska fattas i en verksamhet och vikten av helhetssynen på hur olikabeslut påverkar varandra och ett planerat agerande är avgörande för att lyckas.

Samtidigt vet vi att det är svårt för näringsidkare i besöksnäringen att satsa på traditionell kompetensutveckling på grund av tidsbrist, dålig ekonomi och låg motivation.

Därför har SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige utvecklat ett effektivt utbildningsverktyg som bygger på

 • Verklig miljö och anpassat för besöksnäringens behov
 • Billigare jämfört med traditionella utbildningar
 • Mer tidseffektivt - kunskap och kompetens på kort tid
 • Möjlighet att pröva sig fram utan att riskera sitt företag
 • Edutainment - roligt och motiverande

INSPIRATOR är utvecklat av SCR Svensk Camping och Turistrådet Västsverige utifrån besöksnäringens behov och villkor. Syftet är att öka förmågan att skapa tillväxt och lönsamhet inom besöksnäringen.

SCR Svensk Camping är branschorganisationen för camping och stugföretagare. SCR Svensk Camping skapar och levererar värden som bidrar till en hållbar tillväxt och lönsamhet i branschen.

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för turism och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets utveckling och marknadsföring som destination.

Kontakt

Om Inspirator

Jörgen Bergström
+46 31 355 60 26
Marie Linde
+46 31 81 83 07

Anordna spel

Mats Wiberg
+46 709 85 92 01
Johan Olofsson
+46 709 99 63 87